Wzrost liczby inwestycji zagranicznych

W tym roku do Polski napłynie ponad 9 miliardów euro inwestycji zagranicznych – szacuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.