Wealth management – nowa era bankowości?

W związku z rozwojem tzw. private bankingu, firmy zajmujące się najzamożniejszymi klientami, muszą dostosowywać swoją ofertę do tak wymagającego odbiorcy. Wiele firm poszerza więc swoją ofertę o wealth management, który jest swoistą odpowiedzią na zapotrzebowania rynku.