Niepełnosprawni poza rynkiem pracy

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy, mimo uruchomienia wielu programów aktywizacji zawodowej. – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.