Kształcenie się w czasie kryzysu

Pomimo recesji państwa członkowskie i partnerzy społeczni potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz rozwijania umiejętności. Kryzys gospodarczy w mocny sposób przypomina, iż uczenie się przez całe życie powinno wspomagać obywateli niezależnie od koniunktury gospodarczej w danym momencie.