Pomoc dla powodzian

Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller przyznał do tej pory ponad 1 mld 457 mln zł na usuwanie skutków tegorocznych powodzi. Na remont i odbudowę budynków mieszkalnych zniszczonych przez wodę, przeznaczono dotąd prawie 273 mln zł.