Budżet 2011

Wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,5 procent oraz wzrost inflacji o 2,3 procent – to podstawowe założenia w projekcie przyszłorocznego budżetu, którym zajmie się rząd. Choć założenia zostaną oficjalnie podane do wiadomości publicznej dopiero po przyjęciu przez Radę Ministrów, wiadomo, że dokument zakłada między innymi zmniejszenie deficytu budżetowego do poziomu poniżej 40 miliardów złotych, wobec 52 miliardów przyjętych w tegorocznym budżecie.