Analiza indeksów sektorowych rynku GPW

Analiza sektorowa jest treściowym narzędziem, który pozwala z góry spojrzeć najpierw na cały rynek, a następnie na poszczególne branże. Ułatwia to znalezienie atrakcyjnego sektora, który z pomocą benchmarku doprowadzi do poszukiwań odpowiedniej spółki w obrębie jednej branży.