Jobless claims fall unexpectedly

The number of initial claims for unemployment insurance fell last week, with the number of people collecting benefits overall hitting a fresh record high of 6.27 million, according to a U.S. government report released Thursday.

Źródła pozyskiwania danych o upadłości (Artykuł)

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu, jakie będzie ona miała po wejściu w życie ostatniej noweli, obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta będzie dokonywane przez wywieszenie informacji w budynku sądu oraz zamieszczenie jej w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym.

Koniec boomu w branży hotelarskiej

Kryzys spowodował wstrzymanie inwestycji hotelowych w Polsce. Do 2008 roku baza hotelowa bardzo dobrze się rozwijała. Teraz widoczne jest spowolnienie na rynku hotelowym, liczba gości zmniejszyła się.

IBnGR prognozuje wzrost

Polska gospodarka w tym roku może się rozwijać w tempie 0,7 procent – prognozuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Swoje prognozy Instytut łączy jednak ze spełnieniem pewnych warunków – między innymi wychodzenia z kryzysu gospodarki amerykańskiej oraz utrzymania w Polsce stabilnej sytuacji na rynku pieniężnym i kapitałowym.

Wzrosty na GPW

Na warszawską giełdę wrócił optymizm. Po wczorajszych znacznych spadkach, dzisiaj inwestorzy raczej kupowali, niż próbowali sprzedawać swoje akcje. W związku z tym wszystkie indeksy GPW mocno zwyżkowały.

Nie będzie gazociągu z Norwegii

Z powodu kryzysu finansowego odłożono realizację projektu gazociągu Skanled, poprzez który norweski gaz miał popłynąć do Szwecji i Danii. Następnie duńskimi rurociągami miał docierać do kolejnego gazociągu Balticpipe, a nim do polskiego brzegu koło Niechorza.